Nadační fond Daruj vlasy

Slide
AKTUALIZACE ČINNOSTI

Aktuální stav ke dni: 25.09.2023

225

Počet předaných paruk

65

Počet žádatelů o paruku

53

Paruk
Ve výrobě

Průměrná cena zakázkové paruky:

19 900 Kč/ vč. DPH

Stav transparentního účtu:

67 925 Kč

Společně můžeme
změnit svět

Činnost NF Daruj vlasy je zaměřena
na pomoc pacientům,
jenž přišli o vlasy.

A společně to dokážeme!

Touha po obyčejném
a svobodném životě

VLASY – pro někoho běžná součást každého člověka,
pro někoho jeho pýcha a zejména pak pro něžné pohlaví nenahraditelný symbol ženskosti.

Naše podpora se zaměřuje na pomoc ženám a dívkám, jenž přišly o vlasy kompletně a to tak, že jim chceme pomoci získat paruku na míru zcela zdarma. Alespoň tímto gestem jim společně můžeme podat pomocnou ruku v jejich těžké životní situaci.

Co je cílem?

pomoc-onkologickym-pacientum

Pomoc onkologicky nemocným pacientkám,
které kompletně přišly o vlasy vlivem
vedlejších účinků léčby

Pomoc pacientkám,
které kompletně přišly o vlasy vlivem alopecie totalis

Pomoc pacientkám, které kompletně přišly o vlasy
v důsledku traumatické události (popáleniny,
autonehody, operace hlavy apod.)

Finanční či materiální podpora dětem
se zavažným onemocněním

Vždy budete vědět
komu a jak pomáháte

Jedním z našich hlavních požadavků při zakládání NF Daruj vlasy byla transparentnost!
Tedy možnost všech dárců zřetelně vidět, jak se s jejich dary nakládá. NF Daruj vlasy může fungovat jen díky Vám – dárcům, a proto máte plné právo znát celý mechanismus při darování financí či vlasů a jak tyto dary pomáhají potřebným.

0
Celkový počet žádatelů o paruku
0
Lidí, kterým jsme darovali vyrobené paruky na míru
0
Průměrná cena zakázkové paruky
0
Průměrný měsíční příspěvek od dárce
příběhy.