Nadační fond Daruj vlasy

O nadačním fondu

Nadační fond daruj vlasy byl založen v roce 2016, kdy jsme jako majitelé prosperující firmy ProfiBeauty s.r.o. chtěli věnovat část svých financí na dobrou věc a pomoci lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.

Svůj vlastní Nadační fond

Nemohli jsme najít nadaci, která by byla zcela transparentní a tak získala naší důvěru. Rozhodli jsme se tedy, že využijeme zkušeností z naší firmy ProfiBeauty s.r.o. A založíme svůj vlastní Nadační fond. Zabýváme se výkupem, zpracováním a výrobou vlásenkářských výrobků z lidských a syntetických vlasů. Nadbytek vlasů pro výkup nás přesvědčil, že by se daly vlasy od dárců využít i pro dobrou věc a mohli jsme z nich tak vyrobit paruky pro naše žadatele. 

Naprosto transparentní proces

Prioritní pro nás bylo, aby byl celý proces naprosto transparentní a každý dárce měl možnost vidět, jak se s jeho dary nakládá. Podařilo se nám celý mechanismus vymyslet a tím zrealizovat náš sen, který jsme proměnili ve skutečnost v podobě vzniku Nadačního fondu daruj vlasy. Ve své činnosti nemá obdoby v celosvětovém měřítku, což prokazujeme množstvím předaných paruk našim žadatelům. 

Mechanismum daruj vlasy

Naše poslání

Nadační fond Daruj vlasy byl založen za účelem poskytnutí podpory v těžkých životních situacích pacientům, u nichž vlivem těžkého onemocnění a vedlejších účinků léčby došlo ke ztrátě vlasů. Primárně je tak naše pomoc zaměřena především na onkologické pacienty procházející chemoterapií, neboť právě během této léčby pacienti přichází o vlasy. Samotná onkologická léčba je velmi nákladná, a tak pro mnohé pacienty není myslitelné vkládat další finance do svého vzhledu, tedy do nákupu paruky. Většina pacientů tak musí přetrpět toto období bez paruky nebo v šátku a sledovat soucitné pohledy lidí na ulici. Lidé, kteří ale bojují se zákeřnou chorobou nestojí o soucit, chtějí jen dál žít svůj život stejně naplno jako předtím, než jim byla diagnostikována zhoubná rakovina. A právě proto vznikl náš nadační fond Daruj vlasy.

Nikomu ještě nepomohla lítost, pomáhat můžeme jen činy! 
Nadační fond Daruj vlasy chce maximálně podpořit psychickou stránku onkologických pacientů, pacientů s alopecií nebo pacientů po traumatických událostech, jenž trpí částečnou či úplnou ztrátou vlasů. Psychická pohoda u těžce nemocných pacientů je nesmírně důležitým faktorem vedoucí k pozitivní změně zdravotního stavu. Naším záměrem je tak zajistit jim paruku na míru, kterou pro nás zhotoví hlavní partner NF společnost ProfiBeauty s.r.o. Zajímá-li Vás, co předcházelo vzniku nadačního fondu Daruj vlasy, přečtěte si slova zakladatelů.

Naše cíle

  • Pomoc onkologicky nemocným pacientům, kteří přišli o vlasy vlivem vedlejších účinků léčby
  • Pomoc pacientům, kteří přišli o vlasy vlivem alopecie
  • Pomoc pacientům, kteří přišli o vlasy v důsledku traumatické události (popáleniny, autonehody, operace hlavy apod.)
  • Pomoc dětem se zavažným onemocněnímí

 Všem moc děkujeme za pomoc s projektem a doufáme, že cíle a naše poslání dokážeme proměnit v maximální míře v pomoc lidem, kteří si naší pomoc zaslouží. To nás naplňuje a dělá šťastnými.

Zakladatelé NF Daruj vlasy Ondřej Suchý a Veronika Suchá


Celkový počet žádatelů o paruku
0
Lidí, kterým jsme darovali vyrobené paruky na míru
0