Nadační fond Daruj vlasy

Srovnání projektů s dary vlasů

Časté dotazy na náš fond jsou tyto:

  • Proč nespolupracujete s jinými fondy?
  • Proč posíláte tak málo peněz za dary vlasů?
  • Proč to tak dlouho trvá, než se objevím na transparentním účtu?
  • Jsou všechny darované vlasy použity k výrobě paruk?

V první řadě je nutné podotknout, že to děláme dobrovolně, evidence darů vlasů zabere cca tisíc hodin práce ročně a jsme vůbec jediný nadační fond na světě, co takovou evidenci dělá. Cíl je jediný – poctivost, transparentnost! Výsledkem jsou desítky tisíc korun navíc z výkupů vlasů, za něž se pořídilo již stovky paruk. Vzhledem k tomu, že v Česku i na Slovensku převažuje neinformovanost široké veřejnosti zejména ve vztahu k hodnotě lidských vlasů, rozhodli jsme se Vám nastínit skutečnou obvyklou cenu vlasů. Chceme zde uvést příklady, kolik pomoci lze z takto darovaných vlasů poskytnout a současně bychom v kostce rádi představili transparentnost našeho projektu:

Obecné pravidlo pro darování vlasů – DARUJTE VLASY POUZE TAM, KDE:

  • Dostanete dárcovskou smlouvu.
  • Uvidíte, co se s vlasy bude přesně dále dít. – Budou prodány? Kam, komu, jak, na jaký účet? Případně budou použity na výrobu paruky – v našem fondu se na výrobu paruk selektují ty nejhezčí dary vlasů, ačkoliv je na jednu paruku potřeba 2-5 copů, na výrobu paruk se využije stále max. 10% darovaných vlasů. Co s ostatními dary? Nejlepší způsob, jak snimi naložit jsou aukce copů, kde se mohou zapojit drobnější výkupci, případně výkup vlasů od větších firem. Nášemu fondu za poslední roky nepodařilo získat více výkupců, povedlo se nám ale několik aukcí a chystáme i online aukční portál k vlasům. Hlavním výkupcem je náš hlavní partner společnosti firma ProfiBeauty s.r.o., která nám zajišťuje výrobu paruk. Tuto službu nabídla i ostatním organizacím. ProfiBeauty s.r.o. nás drželo na nohou i v době pandemie Covid, výkupní hodnota byla takměř nulová, stejně jako poptávka po vlasech.

Věděli jste, že jsme za dary vlasů získali od výkupců tyto částky:

  • 2019                  423 713 Kč
  • 2020                  381 576 

Jak níže zjistíte, tento přínos pro fond je práce s poctivou evidencí cop po copu na transparentním účtu, a ačkoliv některé copy jsou takměř bezhodnotné, i malá částka ,která se zopakuje 100x, zaplatí celou jednu paruku. Díky tomu fungujeme i bez množství vyšších finančních darů. Díky Vám dárcům! 

Představení našeho projektu a čím se odlišujeme: 

                                                                  Nadační fond Daruj vlasy Ostatní projekty
Přijímají dary vlasů? ANOwww.darujvlasy.cz

Nové Háro – ANO

Nadační fond Dlouhovláska – ANO

Nadační fond Gracie – ANO

Transparentní účet ANONÁHLED

Nové Háro – ANO

Nadační fond Dlouhovláska – ANO

Nadační fond Gracie – NE

Ocenění copů běžnou výkupní cenou, stanoveny pravidla pro další prodej vlasů? ANO, každý jednotlivý dar je vidět na transparentním účtu a řídí se orientační zveřejněnou cenou zde

Nové Háro – NE

Nadační fond Dlouhovláska – NE, dary vlasů nejsou oceněny a nejsou na transparentním účtu za poslední rok, nejsou veřejně evidovány

Nadační fond Gracie – NE

Dárcovská smlouva s každým dárcem + souhlas s dalším prodejem vlasů ANO Neuvedeno
Jsou všechny darované vlasy využity na výrobu paruky NE – vybíráme jen cca 10% nejhezčích copů, ale i ty jsou vykoupeny výrobcem/výkupcem za tržní výkupní cenu. Objem darů vlasů je tak velký, že se využije jen zlomek těchto vlasů

Nové Háro – uvedeno, že ANO

Nadační fond Dlouhovláska – poslední roky neuvádí, dary akceptuje

Nadační fond Gracie – neuvedeno, pouze akceptace darů

Jsou dary jednotlivě evidovány na transparentním účtu ANO – veškerý pohyb lze sledovat na transparentním účtu za konkrétní jednotlivé dary vlasů. NE
Kolik procent ze všech darů vlasů se využije na výrobu paruk

Maximálně 10% vlasů, které dostaneme darem. Dává nám to ale možnost výběru z většího množství copů a můžeme tak připravit paruku, co nejlépe pro žadatelky. Na jednu paruku obvykle potřebujem 2-4 copy, ze všech darů vybíráme ty nejhezčí.  Všechny vlasy včetně těch do paruk jsou, ale vždy řádně vykoupeny a jejich cena je zahrnuta v ceně paruky. 

NE
Průměrná cena paruky odečtena z účtu:

Cca 14 900 Kč vč. DPH – cena zahrnuje i vykoupenou hodnotu vlasů do paruky. 

Nové Háro – od 25 000 Kč výše

Nadační fond Dlouhovláska – neuvedeno poslední rok (zdroj)

Nadační fond Gracie – neuvedeno

Získané finance na výrobu paruk pouze z darů vlasů díky výkupům těchto vlasů: 2019-2020 (nezahrnuje finanční dary).  805 289  Kč – jen díky dárcům vlasů se pořídilo cca 54 paruk.  0 Kč
Transparentní mechanismum fondu daruj vlasy